Verpakkingsinformatie

Wat is het verschil tussen biologisch afbreekbaar en composteerbaar?
Biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn twee woorden die vaak door elkaar worden gebruikt als we het over recycling hebben. Maar er is een wereld van verschil tussen deze twee termen. Om ze beide beter te begrijpen bespreken we ze eerst afzonderlijk van elkaar hieronder.

Biologisch afbreekbaar
We zien vaak het woord ‘biologisch afbreekbaar’ op sommige producten die we kopen, zoals zeep en shampoo. Maar wat betekent dat eigenlijk? Alles wat biologisch afbreekbaar is, zal snel en veilig worden afgebroken tot grotendeels onschadelijke verbindingen. Maar wat maakt iets biologisch afbreekbaar? Alles wat plantaardig, dierlijk of natuurlijk mineraal is, is meestal biologisch afbreekbaar. Ze zullen echter in verschillende tempo’s worden afgebroken, afhankelijk van het oorspronkelijke materiaal waarvan ze zijn gemaakt en de mate waarin ze zijn verwerkt. Volgens de American Society for Testing and Materials (ASTM) zijn biologisch afbreekbare stoffen alles wat wordt afgebroken als gevolg van de werking van natuurlijk voorkomende micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en algen. In principe worden biologisch afbreekbare producten in veel minder tijd afgebroken dan niet-biologisch afbreekbare producten zoals bijvoorbeeld plastic. Biologisch afbreekbare producten kan veel meer zijn dan alleen planten, zoals de meeste mensen veronderstellen. Het kan papieren producten, dozen, tassen en andere voorwerpen zijn die allemaal zijn gemaakt met de mogelijkheid om zowel snel als langzaam af te breken totdat ze op een microscopisch niveau kunnen worden geconsumeerd.

Composteerbaar
Composteerbaar betekent dat een product in staat is om af te breken in natuurlijke elementen in een compostomgeving. Omdat het wordt afgebroken in zijn natuurlijke elementen veroorzaakt het geen schade aan het milieu. Het afbraakproces duurt meestal ongeveer 90 dagen. De ASTM definieert composteerbare producten als alles wat tijdens het composteren door biologische processen wordt afgebroken om CO2, water, anorganische verbindingen en biomassa te produceren in een tempo dat overeenkomt met dat van andere composteerbare materialen en laat geen zichtbare, onderscheidbare of giftige resten achter.

Wat is dan nu het verschil?
Als je naar de definities van beide termen kijkt, is het vrij begrijpelijk waarom ze zo gemakkelijk met elkaar verward worden, maar er is een verschil. Terwijl al het composteerbare materiaal biologisch afbreekbaar is, is niet al het biologisch afbreekbaar materiaal composteerbaar. Hoewel biologisch afbreekbaar materiaal terugkeert naar de natuur en volledig kan verdwijnen, laat het soms metaalresten achter, aan de andere kant creëren composteerbare materialen iets wat humus wordt genoemd, dat vol met voedingsstoffen zit en geweldig is voor planten. Kortom, composteerbare producten zijn biologisch afbreekbaar, maar met een bijkomend voordeel. Dat wil zeggen, wanneer ze worden afgebroken, geven ze waardevolle voedingsstoffen af aan de bodem, waardoor ze de groei van bomen en planten bevorderen.

Het belang van de verschillen
Terwijl biologisch afbreekbare artikelen betrekking hebben op elk materiaal dat in het milieu afbreekt en ontbindt, zijn composteerbare goederen specifiek organisch materiaal dat afbreekt, waarbij het eindproduct vele nuttige toepassingen heeft, waaronder bemesting en verbetering van de gezondheid van de bodem. Het belangrijkste is dat composteerbare goederen geen giftige resten achterlaten omdat ze al organisch zijn. In tegenstelling tot composteerbare producten kunnen bepaalde biologisch afbreekbare producten er enkele jaren over doen om af te breken en in sommige gevallen zelfs giftig afval achter te laten.

Zo worden plantaardige kunststoffen vaak als biologisch afbreekbaar bestempeld. Hoewel ze bedoeld zijn om gemakkelijker af te breken dan gewone plastic en veiliger zijn voor het milieu, kan het net zo lang duren als gewone plastic als de juiste omgevingsfactoren niet aanwezig zijn.

Terwijl de biologische afbraak volledig afhankelijk is van het feit of de producten worden blootgesteld aan de juiste hoeveelheid vocht en de temperatuur zullen composteerbare producten makkelijker afbreken, ondanks externe milieufactoren.

Als het gaat om recycling, domineren de termen biologisch afbreekbaar en composteerbaar in populariteit en kunnen ze voor verwarring zorgen. De bezorgdheid van de compostindustrie, die geconfronteerd werd met materialen die beweerdelijk biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn, heeft geleid tot de ontwikkeling van de Europese norm EN 13432 die criteria vastlegt voor wat al dan niet composteerbaar is en wat biologisch afbreekbaar kan worden genoemd. De Amerikaanse norm ASTM D6400-99 bevat ook soortgelijke normen.

Veel artikelen die als “biologisch afbreekbaar” worden bestempeld, worden door composteerinstallaties niet geaccepteerd omdat ze te lang nodig hebben om af te breken en/of niet volledig zullen ontbinden, waardoor de composteercyclus wordt verstoord. Echter, materialen die voldoen aan de Europese of Amerikaanse norm zullen in vrijwel alle composteersystemen effectief worden afgebroken.

Bron: Natures Path